Betta splendens

siamesisk kampfisk Betta splendens

Avfallsstoffer

Bilde fra Wikimedia Commons. Noen sykluser. 1) Fiskene får mat, 2) de utskiller ammoniakk/ammonium, 3) Nitrosomonas-bakterier bryter dette ned til nitritt, 4) Nitrospira-bakterier bryter det videre ned til nitrat som plantene kan utnytte, 5) rent vann fordamper og etterlater en høyere konsentrasjon av avfallsstoffer, 6) planter får energi fra lys, 7) bakterier finnes også i bunnlaget, 8) planter skiller ut oksygen som fiskene bruker, 9) fiskene skiller ut karbondioksid som plantene bruker.
Noen sykluser. 1) Fiskene får mat, 2) de utskiller ammoniakk/ammonium, 3) Nitrosomonas-bakterier bryter dette ned til nitritt, 4) Nitrospira-bakterier bryter det videre ned til nitrat som plantene kan utnytte, 5) rent vann fordamper og etterlater en høyere konsentrasjon av avfallsstoffer, 6) planter får energi fra lys, 7) bakterier finnes også i bunnlaget, 8) planter skiller ut oksygen som fiskene bruker, 9) fiskene skiller ut karbondioksid som plantene bruker.
Bilde fra Wikimedia Commons

Nedbrytning

Det første avfallsstoffet som dukker opp i akvariet, er ammoniakk. Dette er svært giftig og kan i små konsentrasjoner ta livet av alle fiskene. Heldigvis blir ammoniakken i akvariet raskt omdannet til ammonium hvis pH er under 7.

Hvis pH stiger over 7 igjen, blir ammoniumet forvandlet tilbake til ammoniakk. Dette er grunnen til at forsinkede vannskifter kan forårsake plutselig «uforklarlig» fiskedød.

I et sunt akvarium med et modnet filter er ammoniakknivået så lavt at det ikke er målbart med normale tester. Hvis det er oksygen tilstede i filteret og i bunnlaget, blir ammonium og ammoniakk omdannet til nitritt som er mindre giftig enn ammonium. Nitritten blir ikke påvirket av pH.

Med tid og stunder blir nitritten brutt ned til nitrat, som er enda mindre giftig. Nitratet blir ikke brutt videre ned, og må normalt fjernes fra akvariet ved vannskifte. Man kan også satse på anaerob filtrering for å bryte nitratet videre ned, men dette er både komplisert og risikabelt.

Hvis bakteriene i filteret og/eller bunnlaget blir stående uten oksygen, kan ting begynne å gå den andre veien. De gunstige bakteriene dør i hopetall og frigjør avfallsstoffer som tar livet av fiskene.