Betta splendens

siamesisk kampfisk Betta splendens

Bilde fra Wikimedia Commons.

Bilde fra Wikimedia Commons

Behandling

Behandling bør skje etter anvisning fra fabrikanten til den medisinen du bruker. I noen tilfeller kan det være en fordel å kombinere medisinen med salt og/eller høynet temperatur.

Vanlig bordsalt kan brukes, men det er tryggest å unngå salt som inneholder antiklumpemiddel og jod. Man kan også kjøpe spesielt salt for behandling av fisk i dyrebutikken. Dette pulveret består av flere forskjellige salter, og har blant annet den fordelen at det frigjør oksygen i vannet en stund etter at det har kommet oppi akvariet.

Eventuelt aktivt kull i filteret må fjernes, for at det ikke skal suge i seg medisinen.

Det er ofte best å isolere de syke fiskene i et lite akvarium eller en bøtte.

Dekorasjoner er ikke nødvendig, men kan gi skjul til fiskene og gjøre det lettere for dem å stresse ned. Mørk bunn kan få fiskene til å føle seg tryggere. Flyteplanter kan ha samme beroligende effekt for kampfisk og andre overflatefisk. Det er ofte best å dempe lyset; dagaktive fisk blir roligere da.

Hvis du medisinerer i det vanlige karet ditt, er det viktig å huske på at bakteriedrepende medisiner godt kan ta livet av bakteriekulturene i filteret og grusen.

Rekonvalesens

Naturlig nok bør fisk få være i et lite stressende miljø etter behandling. Svekkede fisk blir lett mobbeofre i et selskapsakvarium.

Hvor lang tid fisken bruker på å komme seg, vil avhenge av hvilken sykdom det er snakk om, hvor hard angrepet fisken var, og flere andre faktorer som blant annet temperatur. Sørg for å gi fisken variert og næringsrik kost, men ikke overfôr. Det kan ta en liten stund før appetitten kommer på topp igjen.

Mange kampfisker har store og utsatte finner. Disse kan lett bli skadet av napping eller sykdommer. De vokser som oftest ut igjen, hvis fisken først blir frisk. Hvor lang tid dette tar, avhenger av akvariets temperatur, fiskens alder, og hvordan den blir fôret. Er finnene nesten borte, kan man i de fleste tilfeller påregne minst 2-3 måneders rekonvalesens. Hvis fisken er gammel, kan det stå dårligere til med grokjøttet. Finnene rekker ikke nødvendigvis å bli helt fine i løpet av fiskens levetid.

Bilde fra Wikimedia Commons. En bøtte kan fungere som karantenekar for små fisk.
En bøtte kan fungere som karantenekar for små fisk.
Bilde fra Wikimedia Commons

Karantene

Det kan være lurt å holde nyanskaffede skapninger i karantene i to-tre uker før de innføres i akvariet. Dette kan forhindre parasitter o.l. fra å invadere akvariet.

Eksempler på livsformer som kan ødelegge eller forsure hele akvariehobbyen for deg:

  • Ichthyophthirius multifiliis ( hvitprikk-parasitten),
  • Lepeophtheirus salmonis (lakselus),
  • Gyrodactylus salaris (lakseparasitten som har ødelagt mange norske lakseelver),
  • protozoan-parasitter,
  • penselalger,
  • planteetende snegler,
  • flyteplanten vasspest.

Avliving

Noen ganger nytter det ikke å medisinere den syke fisken. Hvis fisken er for svekket eller gammel, vil den ikke kunne klare seg. Da kan det være bedre å avlive fisken på en human måte.

Kokende vann bør bare brukes som avlivningsmetode for veldig små fisk. Det raskeste og beste er gjerne å legge kampfisken på et skjærebrett og kappe hodet av den med en skarp kjøkkenkniv.

Aldri kast en levende fisk i do, om den er aldri så syk. Død fisk bør også kastes i søpla i stedet for toalettet.