Betta splendens

siamesisk kampfisk Betta splendens

Liten liste over ord og forkortelser

Oppslagsordene er lenket til artikler på kampfisk.info. Lenkene i forklaringene går til oppslagsord, unntatt «ill.» som er lenket til bilder på kampfisk.info.

A

 • Actinopterygii : Strålefinnefisk. Klassen som kampfisk, og de aller fleste andre fisk, befinner seg i.
 • Akvarium
 • Alger: Planter som vokser i vann. Brukes ofte som synonym for mikroalger (fytoplankton), som er de plagsomme encellede organismene som griser til akvariet.
 • Ammonia : Engelsk for ammoniakk.
 • Ammoniakk: (NH 3) Avfallsstoff fra bl.a. fisk. Kan hope seg opp hvis akvariet er nyoppstartet eller ute av biologisk balanse.
 • Ammonium: (NH 4 +) Avfallsstoff fra bl.a. fisk. Kan hope seg opp hvis akvariet er nyoppstartet eller ute av biologisk balanse.

B

 • Bolle: Vanligvis brukt i betydningen " gullfiskebolle".
 • Brine shrimps: Engelsk for artemia.
 • Brystfinner: Parede finner som brukes til framdrift og til å holde balansen. Sitter på sidene av fisken, oftest rett bak gjellene. Hos maller er brystfinnene de største og fremste finnene på siden av fisken, foran bukfinnene.
 • Bukfinner: Parede finner som sitter under fiskens buk. Vanligvis under og/eller bak brystfinnene. Hos scalarer er bukfinnene lange og spisse, og hos guramier er de omdannet til antennelignende føleredskaper.
 • Bukvannsott, fiskesykdom som medfører oppsvulmet buk.
 • Bukvattersott, fiskesykdom som medfører oppsvulmet buk.
 • Bunnlag: Laget som dekker bunnen i akvariet. Vanligvis grus eller sand, men leire og mudder brukes også.
 • Bunnslam: Se slam.
 • Butterfly : En variasjon i fargemønsteret på finnene hos kampfisk. Vanligvis tofarget fisk, som har en farge på kroppen og innerst på finnene, og en annen farge yttest på finnene. Trefargede butterflies finnes også.

C

D

 • Delta : Fremavlet variasjon av formen på kampfiskens halefinne. Forkortes noen ganger DT, men denne forkortelsen brukes også for Double Tail. Halefinnen hos delta-kampfisker blir lang som hos VT, men symmetrisk (henger ikke ned) og med rette finnestråler.
 • dH: Vannets hardhetsgrad målt i Deutsche Härtegrade. Se GH, KH, vannverdier.

E

F

 • Filter: Man kan fjerne urenheter fra akvarievannet gjennom mekanisk, kjemisk og biologisk filtrering.
 • Finneråte: Vanlig sykdom hos kampfisk.
 • Fin rot : Engelsk for finneråte.
 • Fiskesuppe: Lett nedsettende slang for selskapsakvarium.
 • Flakfôr: Tørrför for fisk, i form av små flak som flyter på vannflaten. Du får kjøpt det hos din LFS. Ikke kjøp for mye av gangen; husk at også tørrfôr har datostempling.

G

 • Gatt: Fiskens analåpning. Sitter under buken, rett foran gattfinnen.
 • Granulat: Tørrför i form av små kuler eller klumper. Du får kjøpt det hos din LFS. Ikke kjøp for mye av gangen, husk at også tørrfôr har datostempling.
 • Gjennomlufting: Sirkulasjon i vannet som sørger for utskifting av gasser som oksygen og karbondioksyd. Kan oppnås ved hjelp av f.eks. vannpumpe eller luftstein.
 • Gullfiskbolle: Gammeldags og upraktisk oppfinnelse for oppbevaring og framvisning av fisk. Rund, ofte blåst, bolle av glass. Vanlig størrelse: 5-15 liter.
 • Guppy: Poecilia reticulata. Populær, aktiv, fredelig og hardfør akvariefisk. God for nybegynner-akvarister. Hannen har slør, noe som kan gjøre ham upopulær blant hannkampfisk.

H

 • Hakkeorden: Rangordning dyr imellom.
 • Halefinne: En av fiskens tre midtstilte finner. Brukes til styring og framdrift. Halefinnens og finnerotens utforming kan fortelle mye om fiskens måte å leve på i naturen.
 • Halfmoon : Fremavlet variasjon av formen på kampfiskens halefinne. Forkortelse: HM. Også kalt Halfmoon Delta , da HM er en variant av DT. En HM er kort sagt en DT, der halefinnen er så bred at den danner (minst) en halvsirkel. Altså må første og siste finnestråle på halefinnen stå i 180° eller større vinkel på hverandre.
 • Hardhet, hardhetsgrad: Hvor mye oppløste salter som fins i vannet. Se vannverdier.

I

 • Infusorier (eller infusjonsdyr): Encellede mikroorganismer som lever av bakterier i ferskvann, og egner seg som fôr for nyklekket yngel.

K

 • Kampfisk: Betta splendens. Fisken som denne siden handler om. Synonymer: Betta, Siamesisk kampfisk, Siamese Fighting Fish, Pla Kat (Plakat) Thai. Kan også bli referert til etter type slør. Hører du om en Crown-tail ( CT, ill.), double-tail ( DT) eller veil-tail ( VT, ill.), kan det godt hende det er en kampfisk det er snakk om. En DTCT er med andre ord en kampfisk-variant med splittet ( DT) kronehale ( CT).
 • Kar: Akvarium.
 • Karantene
 • Karbondioksyd: CO 2 - kullsyre.
 • Kat : Thailandsk ord for "å bite". Kampfisk heter " plakat " på thailandsk, altså bitefisk.

L

 • Labyrinten: Organ som labyrintfisk bruker for å utnytte oksygenet i luften over vannflaten.
 • Labyrintfisk: Fire fiskeslekter fra Afrika og Asia, som inkluderer blant annet kampfisk og guramier.
 • LCD : Liquid Crystal Display, flytende krystaller som skifter farge ved ytre påvirkning. Kan være følsom for f.eks. strøm eller temperatur. LCD-skjermer er vanlige i kalkulatorer, digitale ur og digitale termometere fordi de bruker lite strøm. Flytende krystaller som skifter farge etter temperatur brukes i såkalte digitale termometre til akvarier også. Disse termometrene er vanligvis bare et klistremerke som festes på akvarieglasset. De bruker ikke strøm, og er derfor ikke "digitale" i den daglige bruken av ordet, men de er digitale på den måten at de fungerer trinnvis, og er derfor mindre nøyaktige.
 • Lek: Når fisker parrer seg, sier vi ikke at de parrer seg. Vi sier at de leker.
 • Lekeakvarium: Akvarium spesielt innredet for lek.
 • LFS: Lokal zoohandel, (eller Lokal Fiske-Sjappe), fra engelsk Local Fish Store.
 • LiquiFry : Flytende "tørrfôr" som kan brukes i stedet for infusorier som fôr til nyklekket yngel.
 • Luftstein: Porøs stein som man senker ned i akvariet. Når man med en kompressor trykker luft gjennom denne steinen, kommer luften ut som små bobler. Brukes ofte for gjennomlufting av små akvarier.

M

N

 • Napping: At en fisk napper på en annen fisk betyr at den glefser små biter av finnene ( slørene) på den andre fisken. Dette kan være et spørsmål om f.eks. territorium eller appetitt.
 • Nitrat: (NO 3 -) Avfallsstoff som hoper seg opp i akvariet og må fjernes ved vannbytte.
 • Nitritt: (NO 2 -) Avfallsstoff som kan hope seg opp i akvarier som er nyoppstartet eller har for dårlig filtrering.

O

 • Oksygen: O 2 - surstoff, syre, ilt. Livsviktig grunnstoff.

P

R

 • Rovfisk: Fisk som jakter. Kjøttetende fisk - i motsetning til planteetende fisk.
 • Ryggfinne: En av de tre midtstilte finnene på fiskene. Befinner seg på fiskens rygg, oftest midt mellom hodet og halefinnen.

S

 • Scalare: Pterophyllum scalare.
 • Selskapsakvarium: Ofte kalt fiskesuppe. Det vanligste akvarieoppsettet. Man hiver oppi noen mer eller mindre tilfeldige planter, fisk og dekorasjoner uten å prøve å gjenskape noen spesiell biotop. Uventede ting kan lett skje i et slikt akvarium, siden de fleste artene ikke lever sammen i naturen.
 • Slamsuger: Slamklokke med hevert.
 • Slør: Lange finner. Vanligvis avlet fram, da de ikke er særlig praktiske, og lett kan bli en hindring i naturen. Det fins detaljerte systemer for klassifisering av form og størrelse på kampfisk-finner. Se CT , DT , VT

T

 • Temperatur: Varme. Se vannverdier.
 • Termometer: Akvarietermometere kommer vanligvis i to utføringer: Den gammeldags typen har kvikksølv eller sprit i en søyle. Denne typen termometer festes vanligvis med sugekopp på innsiden av glasset. Den andre typen er LCD-termometerene som festes som klistremerker på yttersiden av glasset. Disse klistremerkene inneholder flytende krystaller som skifter farge etter temperaturen. Den gammeldagse typen er den mest nøyaktige og pålitelige av disse. Det er også mulig å benytte et elektronisk digitalt termometer med føler på ledning (disse har også LCD-skjerm, men denne er elektronisk). Elektronisk digitalt termometer er ofte den beste løsningen.
 • Termostat: Innretning for å holde temperaturen stabil.
 • Territorium: Et område kampfisken regner som sitt, og som den forsvarer mot inntrengere.

V

W

Y

Ø