Betta splendens

siamesisk kampfisk Betta splendens

Bilde fra Wikimedia Commons. Det tar tid for bakteriekulturen å etablere seg i filteret og ellers i akvariet.
Det tar tid for bakteriekulturen å etablere seg i filteret og ellers i akvariet.
Bilde fra Wikimedia Commons

Oppstart

Når alle bakteriekulturene er i balanse i akvariet, har akvariet et eget liv som man ikke ser med første blikk. Den nødvendige nedbrytningen av avfallsstoffer starter ikke umiddelbart når man heller vann i et kar. Et nyoppstartet akvarium bruker i teorien rundt fem uker på å modnes.

Det som kommer ut av fiskene og av råtnende fôrrester, er ammoniakk og ammonium. Disse stoffene brytes av bakterier ned til nitritt, som igjen brytes ned til nitrat av en annen type bakterier.

Når man starter opp et akvarium, vil de første fiskene produsere ammoniakk som på grunn av mangel på bakterier ikke blir brutt ned. Ammoniakken hoper seg derfor opp i vannet. Etter ca ti dager begynner bakteriene som skal ta seg av dette å etablere seg. Ammoniakken slutter å hope seg opp, og begynner å bli omdannet til mindre giftig nitritt.

Nå hoper nitritten seg opp i akvariet. Det tar enda ca 20 dager før bakteriene som bryter ned nitritt er klare til dyst. Nitritten blir da brutt ned til nesten ufarlig nitrat.

Dette betyr at ethvert nyoppstartet akvarium vil gjennomgå to kriser den føste måneden; En ammoniakk/ammonium-topp etter ca. 10 dager, og en nitritt-topp rundt en måneds tid etter oppstart. Begge disse toppene kan ta livet av fiskene hvis man ikke tar sine forholdsregler.

Grafen viser typiske utslag på ammoniakk/ammonium og nitritt i en oppstartsyklus. Tallene på X-aksen tilsvarer antall dager, og fargene indikerer hva som er gunstige nivåer for fisk.

Nivåer av avfallsstoffer under oppstartsyklus, etter antall dager.
Nivåer av avfallsstoffer under oppstartsyklus, etter antall dager.

Hvis man forstyrrer den biologiske balansen i et modent akvarium, for eksempel ved å rense filteret i klorholdig springvann eller gi fiskene bakteriedrepende medisiner, kan man risikere å ta livet av så mange bakterier at man sender akvariet inn i en ny syklus som også tar en drøy måned. Med litt flaks vil ikke alle bakteriene dø, og man kan få et litt mindre utslag av giftstoffene, og kortere tid før bakteriekulturen kommer seg igjen.

Innkjøringsperioden på 36 dager kan kortes ned ved å tilføre gunstige bakterier på kunstig vis. Dette kan oppnås med produkter du kjøper i akvarieforretningen (det diskuteres om disse overhodet har noen effekt), eller ved å tilsette modnet filtermateriale eller grus fra et annet akvarium.

For å få noen effekt ut av dette må man tilføre nye bakterier flere ganger med noen dagers mellomrom. Dette er fordi nitritt-bakteriene ikke tåler høye ammoniakk-nivåer, og dermed ikke kan etablere seg før ammoniakk-bakteriene har kommet ordentlig i gang. Ammoniakk-bakteriene, på sin side, må få i seg store mengder ammoniakk før de deler seg, og celledelingen tar opptil flere dager. De liker heller ikke lys.

Populære metoder

Fiskeløs innkjøring

Mange sverger til fiskeløs innkjøring (fishless cycling på engelsk). Da setter man opp akvariet med filter, grus og planter, og lar det stå slik den nødvendige tiden. Alt springvann har litt ammoniakk og nitritt i seg, og dette er i mange tilfeller nok til å starte filteret.

Likevel er det mange som fôrer «de usynlige fiskene» bittelitt et par ganger i løpet av perioden, for å være sikker på at filteret har nok å jobbe med. Salmiakk er et produkt som inneholder 5-10 % ammoniakk. Noen dråper av dette (ca 1 ml salmiakk pr 100 l vann) bør være nok til å få filteret i gang. Pass på å måle vannverdiene; hvis du overdriver ammoniakktilsetningen er heller ikke det bra for filterbakteriene.

Innkjøring med noen få fisk

Dette er en metode som anbefales i mange akvariebutikker og gamle håndbøker. Det er selvsagt lettere for en ivrig nybegynner å akseptere denne metoden, siden man tross alt «får lov» til å kjøpe noen fisk med en gang. Mange mener imidlertid at dette er dyreplageri ovenfor de første fiskene, fordi nitritt-/ammoniakknivåene uansett blir større enn fiskene har godt av.

Hvis du skal starte med noen få fisk, sørg for at det virkelig er fisk. Den første måneden bør du skifte vann flere ganger i uken, og du bør ikke bli alt for overrasket hvis det bryter ut sykdom i akvariet.

Kickstarting med grums fra filter

Hvis du har et akvarium fra før, kan du komme i gang med et nytt et mye raskere. Sett opp akvariet med grus, planter, filter osv. La det stå i et døgns tid slik at klor blir luftet ut av vannet. Skru deretter av lyset, og overfør en rikelig dose med grums fra det gamle, innkjørte akvariefilteret ditt - opp i det nye akvariet. De hjelpsomme bakteriene i grumset vil bosette seg i det nye filteret, og gjøre det effektivt i løpet av relativt kort tid.

Med denne metoden er det rimelig trygt å starte med noen få fisk, men man bør uansett følge med på vannverdiene. Overfør gjerne filtergugge en tre-fire ganger i løpet av de første par ukene.

Kickstart på flaske

Man kan få kjøpt flytende produkter for å starte filteret. Disse inneholder levende bakterier fra gruppen Nitrosomonas (bryter ned ammoniakk til nitritt), samt Nitrospira (bryter ned nitritt til nitrat; tidligere trodde man at det var bakterier i gruppen Nitrobacter som gjorde dette, det er bare delvis sant, og mange produkter inneholder fortsatt Nitrobacter i stedet for Nitrospira).

Legg merke til at disse produktene ikke er det samme som vanlige vannforbedringsmidler (AquaSafe o.l.) som er ment for akvarier hvor filteret allerede er i gang.

Følg bruksanvisningen, pass på å oppbevare flasken riktig, og mål vannverdiene jevnlig.

Hvorvidt disse midlene egentlig er særlig effektive er det delte meninger om.

Oppstart uten innkjøring

Dette er ikke en metode i så måte; jeg vil bare beskrive en veldig vanlig (og dårlig) måte å starte opp et akvarium på: Fyll opp med planter, vann, filter og varmekolbe, og plump fiskene oppi så snart vannet har riktig temperatur. Dette er den måten mange nybegynnere gjør det på, og mange får en kort tid som akvarist på grunn av dette.

Når fiskene blir syke og stryker med (noe som gjerne skjer etter ca. 14 dager, eller etter et par-og-tredve dager; se grafen), mister man gjerne gleden med hobbyen, og så begynner man å spille f.eks. bridge i stedet. Ikke et ondt ord om bridge, men hvis det er planen din så leser du nå feil Internett-side. ;)

Dette er en felle som du bør være godt forberedt på ikke å gå i, etter å ha lest dette.

Kombinasjoner

Det greieste er ofte en kombinasjon av de forskjellige metodene nevnt over. Du kan for eksempel starte med et tomt akvarium, kickstarte det med en solid dose filtergørr, vente en uke, sette inn noen få fisk, tilføre mer gørr og fortsette sakte og forsiktig derfra.

Følg alltid godt med på fiskene under oppstartperioden, og mål vannet så snart du mistenker at noe kan være feil.