Betta splendens

siamesisk kampfisk Betta splendens

Vannverdier

Dette er en tabell over verdier/stoffer som kan være aktuelle å måle i akvariet.
Vannverdi Måleenhet Område Merknad
Temperatur °C, °F 25 - 28 °C Temperaturen er den viktigste og enkleste vannverdien å måle. Kampfisk tåler ned mot 20 °C og opp mot 34 °C, men så ekstreme temperaturer blir en belastning for immunsystemet deres. Kampfisk liker heller ikke at temperaturen i akvariet svinger for hurtig.
Hardhet °GH, °KH, °dH 0 - 25 °GH Hardhet sier noe om hvor mye oppløste salter akvarievannet inneholder. Dette påvirker væske-/saltbalansen til fisken. Høy hardhet gjør også at pH-verdien i vannet blir mer stabil.
Surhetsgrad pH 6 - 8

Surhetsgrad (pH-verdi eller bare pH) er en viktig vannverdi. Nøytralt akvarievann har pH 7,0. Baser (alkaliske stoffer) har høyere pH, opp til 14. Syrer har lavere pH, ned til null.

Surhetsgrad henger sammen med hardhet: Når hardheten går opp, følger minimums- pH'en som regel etter. Det betyr at hardt vann (høy GH) som oftest har mer stabil pH enn bløtere vann.

pH-verdien bør måles til en fast tid på døgnet fordi plantenes økte CO₂-produksjon om dagen gjør at pH-en i akvariet synker.

Ammoniakk (NH₃)
(en.: ammonia)
ppm, mg/l < 0,25 mg/l tilsammen

Ammoniakk skilles ut av fiskene, både i urin og direkte fra gjellene. Dette stoffet er svært giftig. Ammoniakk og ammonium måles helst sammen. Deres innbyrdes forhold avhenger av pH-verdien. Høy pH gir mer ammoniakk og mindre ammonium. Ammoniakk er den giftigste av de to, så hvis pH-verdien er høy, er det enda viktigere å unngå NH₃/NH₄₊ i vannet.

Disse stoffene finnes normalt bare i målbare mengder i nyoppsatte eller overfôrede akvarier. De kan også forekomme som et resultat av døde og råtnende fisk eller et akvariefilter som svikter. Bakterier i filteret bryter disse stoffene ned til nitritt som er mindre giftig.

Ammonium (NH₄₊)
(en.: ammonium ion)
ppm, mg/l se over se over
Nitritt (NO₂₋)
(en.: nitrite)
ppm, mg/l < 0,8 mg/l Nitritt i større mengder finnes vanligvis bare i nye eller overfôrede akvarier. I et stabilt akvarium skal nitritt knapt være målbart. Bakterier i filteret bryter nitritt ned til nitrat som er mindre giftig.
Nitrat (NO₃₋)
(en.: nitrate)
ppm, mg/l < 25 mg/l Nitrat blir ikke brutt ned videre i nevneverdig grad. Den eneste effektive måten å bli kvitt det på, er å skifte ut vann. Selv om nitrat er mindre giftig enn nitritt og ammoniakk, kan høye konsentrasjoner være skadelig for fiskene. For mye nitrat kan også gi algeproblemer i akvariet.