Betta splendens

siamesisk kampfisk Betta splendens

Bilde fra Wikimedia Commons. Kampfisk setter pris på flyteplanter som denne andematen.
Kampfisk setter pris på flyteplanter som denne andematen.
Bilde fra Wikimedia Commons

Innredning

Labyrintfisker er generelt glade i grunt vann med flyteplanter hvor de kan bygge rede.

De foretrekker lav vannstand. 15 cm er ideelt hvis man vil ha fiskene til å leke, men de klarer seg helt fint i dypere akvarier.

Kampfisker liker vegetasjon. De trives aller best blant flyteplanter, eller andre planter som bryter vannskorpa.

Lys

Kampfisk behøver ikke et belyst akvarium, men det er en fordel med lys for å se fisken, og for å holde plantene i live. Heller enn å skru lyset av og på til tilfeldige tidspunkt, bør du bruke en timer (f.eks. et koblingsur eller en smartplugg). Fiskene blir mindre stresset når de får en forutsigbar døgnrytme, og plantene trives bedre. Det er best å ikke overskride tolv timer lys i døgnet.

Varme

Kunstig oppvarming av akvariet er nødvendig, hvis man ikke har akvariet i et rom med spesielt høy og stabil temperatur. Den enkleste måten å varme opp akvarievannet på, er med en termostatstyrt varmekolbe til 2-300 kroner fra din lokale dyrebutikk. Den beste temperaturen for kampfisk ligger mellom 25 og 28 grader.

Termometer

Når man skal varme opp vannet, blir det også naturlig å gå til anskaffelse av et termometer. Her finnes det en del valg.

Klassiske akvarietermometre med kvikksølv/sprit får du vanligvis for under en femtilapp i din lokale fiskebutikk.

Du kan også bruke et elektronisk inne-/ute-termometer som har føler på ledning. Bare pass på at det ikke sitter rester av lim eller dobbeltsidig tape på det som skal ned i vannet, og at føleren er i et nøytralt materiale som tåler å ligge i vann i lengre tid. Rustfritt stål er vanligvis et lovende tegn.

Noen akvarister melder at vann trenger inn i føleren på disse termometrene etter en stund, og de blir da svært unøyaktige. Selv har jeg aldri opplevd dette. Mange av disse termometrene har en funksjon for å holde rede på maksimums- og minimumstemperaturen, noe som kan være høvelig hvis du har en mistanke om at temperaturen i karet ikke er stabil.

Hvis du vil ha nøyaktige avlesninger bør du plassere termometeret/føleren i god avstand fra varmekolben, helst i motsatt ende av akvariet.

Bilde fra Wikimedia Commons. Et eksternt akvariefilter.
Et eksternt akvariefilter.
Bilde fra Wikimedia Commons

De siste årene har også en type termometere som måler infrarød stråling, kommet på markedet. Disse kan se ut som en pistol som du peker mot akvariet og trekker av. Termometeret måler vanntemperaturen på opptil flere meters avstand og du kan lese den av på et display. Disse termometrene er ikke super-nøyaktige, men er praktiske hvis man har mange akvarier eller vil måle temperaturen på forskjellige ting.

Filter

Også i akvarier der du bare skal ha kampfisk er det lurt å sette inn et pumpedrevet filter. Uten et slikt må man skifte vann i ett sett. Filteret dimensjoneres etter størrelsen på akvariet. Kapasiteten står vanligvis oppgitt på emballasjen, i liter per time, og/eller i akvariestørrelse.

Vær oppmerksom på at filter-produsentene smører tykt på disse tallene. Hvis det står at filteret takler opptil 250 liter, vil det trolig passe best i et 100- eller 150-litersakvarium. Som med selve akvariet er det også her bedre å kjøpe for stort enn for lite.

Yngel stiller ekstra store krav til vannkvaliteten.

Bunnlag

Kampfisk bryr seg lite om bunnlaget, men fisk flest føler seg tryggere med mørk grus/sand og bakgrunn. Bunnlaget bør være kalkfritt og uten forurensning. Det kan kjøpes på zoo-handelen og bør skylles før det has oppi akvariet.

Kampfisk er fra naturens side er tilpasset mykt bunnlag (mudder).

I såkalt sterile yngel-akvarier bruker man bar bunn («BB-akvarium»). Dette er fordi en naken glassbunn er lett å holde ren.

Speil

Hvis man lar hannkampfisken se seg selv i et speil, kjenner den ikke seg selv igjen. I stedet tror den at det er en inntrenger på territoriet, og prøver å skremme denne vekk ved å sperre opp gjellelokkene og finnene, og vise seg fra sin mest imponerende side. Dette er ikke usunt for kampfisken så lenge man bare tar fram speilet av og til, og begrenser skyggeboksingen til noen få minutter av gangen.

I noen akvariebutikker, og sikkert hos noen akvarister, står speilet ved akvariet hele tiden. Dette stresser opp kampfisken, fordi han får følelsen av at det er en inntrenger som han ikke klarer å jage bort. Bruk derfor speilet med måte. Det er ingen vits i å la kampfisken være på krigsstien hele tiden. Dessuten gir den et bedre show hvis den tror inntrengeren akkurat har kommet, og er lett å jage. Ikke la speilet være fast innredning i eller på akvariet, men heller en god måte å få fram kampen i kampfisk en gang i blant.