Betta splendens

siamesisk kampfisk Betta splendens

Sykdom

Bilde fra Wikimedia Commons.

Bilde fra Wikimedia Commons

Man lærer seg snart å se intuitivt om fisken har blitt syk, selv om det er store indivduelle forskjeller fra fisk til fisk. Sitt helt rolig og følg nøye med hva fiskene gjør. Bli kjent med dyrene, så får du snart en følelse av om de har det bra eller ikke.

De følgende listene kan forhåpentligvis gi en pekepinn.

Indikasjoner på god form

 • Naturlig eleganse.
 • God appetitt.
 • Nysgjerrighet.
 • Klare farger.
 • Veksler mellom å være aktiv og å hvile (noen er svært aktive).
 • Viser aggresjon og er territorielle (ta høyde for individueller forskjeller).
 • Reagerer eller skvetter av brå bevegelser og lyder.

Indikasjoner på dårlig form

 • Rykkvise, anstrengte eller på andre måter rare bevegelser.
 • Balansetap.
 • Passivitet i vannflaten eller ved bunnen.
 • Mangler appetitt eller kaster opp maten.
 • Dårlig hud/finner.
 • Sløvhet; reagerer ikke på brå bevegelser og lyder.

Flere indikasjoner på dårlig trivsel

 • Gjemmer seg mellom planter eller ved bunnen.
 • Blasse farger.
 • Får panikk eller blir veldig redd av brå bevegelser og lyder.
 • Ekstrem aggresjon.
 • Langsgående striper (indikerer underdanighet).

Hvis du kommer fram til at fisken din er syk, bør du slå opp i en akvariebok eller ta kontakt med dyrebutikken eller lignende, for å finne ut av hva som feiler den. Ofte kan man redde livet til en fisk hvis man gir den riktig behandling til rett tid.