Betta splendens

siamesisk kampfisk Betta splendens

Vannverdier og kvalitet

Temperatur

Kampfisk er glade i varmt vann, og blir fort syke hvis temperaturen i akvariet går særlig under 20 grader. De er også følsomme ovenfor svingninger i temperaturen. Alle temperaturendringer bør derfor skje så sakte som mulig, noe som er greit å være bevisst på når man skifter vann på akvariet sitt.

pH

Surhetsgraden (pH-verdien) bør være cirka nøytral. I Norge har vi de fleste steder nøytralt vann (ca. pH 7). Det kan likevel være greit å anskaffe et testsett.

Hardhet

Vannets hardhet, altså dets innhold av oppløste salter, påvirker hvilke salter og avfallsstoffer som tas opp og skilles ut gjennom gjellene og huden på fisken, og har innvirkning på fiskens stoffskifte og immunforsvar. Kampfisk tåler ganske hardt vann.

Bilde fra Wikimedia Commons. Norsk springvann er stort sett svært rent.
Norsk springvann er stort sett svært rent.
Bilde fra Wikimedia Commons

Norsk springvann

Mange akvariebøker i norske bokhandler er skrevet i utlandet og omtaler springvannet ut fra forholdene på det europeiske kontinentet eller i Nord-Amerika.

Norsk springvann skiller seg fra den jevne vannforsyning, ved at det vanligvis er meget friskt (det har et lavt innhold av ammoniakk, nitritt og nitrat) og mykt (det kan være under 1 °GH). Dette varierer selvsagt fra sted til sted; mange steder tilsetter vannverket kalk eller salter i vannet for å øke pH og hardhet. Dette gjøres for å minske slitasjen (korrosjon) på rørene.

Ikke ta noe for god fisk før du har målinger av springvannet. Kjøp gjerne et testsett og mål selv, eller ring og spør ditt lokale vannverk. Du kan også ta en vannprøve med til din LFS og spørre om de kan teste vannet der.

Når man leser i akvarieboka at man bør la vannet stå i en balje i to-tre dager for å lufte ut klor, så gjelder det gjerne vannet i store europeiske byer, som de er nødt til å fylle med klor for å hindre at folk blir syke av det. I Norge er det sjeldent at vannverket tilsetter så mye klor at man trenger å lufte vannet før man har det i akvariet.

Når man leser i akvarieboka at en fisk er vanskelig å holde fordi den krever bløtt vann, så er vannet i krana di kanskje perfekt for denne fisken. Som sagt: Norsk springvann er ekstremt bløtt, og det har en kvalitet som resten av verden kan misunne oss.

Andre egenskaper

Bilde fra Wikimedia Commons. Siamesisk kampfisk, CT hann.
Siamesisk kampfisk, CT hann.
Bilde fra Wikimedia Commons

Salt

Noen anbefaler å blande i en teskje salt per 10 liter akvarievann for kampfisker. Selv hører jeg til dem som foretrekker å blande minst mulig i vannet, og heller spare saltet til medisin hvis fisken blir syk. Ferskvann inneholder ekstremt lite salter (under 0,05 %), og selv om vannet kan være hardt i naturen, er det andre salter enn natriumklorid som forårsaker det. Se også Wikipedia-artikkelen om salinitet (wp) .

Skumrede

Skumredet påvirkes av vannkvaliteten. Hvis vannet er for hardt, vil det ikke holde. Hvis man ønsker store, kraftige skumreder bør pH i akvariet være 7 eller mindre.

Oksygen

Oksygennivået i vannet er viktig for fiskenes helse. Kampfisk har imidlertid, som alle labyrintfisker, evnen til å puste luft, så de klarer seg i et knipetak.

Vannflaten

Vannflaten i akvariet bør være ren, og luften over vannet varm og fuktig. Ellers kan kampfisken pådra seg «forkjølelse» når den henter luft. Skumreder klarer seg også dårligere i tørr eller kald luft.

Strøm

Kampfisk ser ut til å like å svømme mot strømmen av og til, men det er viktigere at de har et område i akvariet med rolig vann der de kan lene seg mot en plante eller lignende og slappe av. For å bygge skumrede er de avhengige av at overflaten er veldig rolig.