Betta splendens

siamesisk kampfisk Betta splendens

Kjønnsfordeling

Denne kalkulatoren hjelper deg å regne ut hvor stor sjansen er for at du har en av hvert kjønn av fisk, eller andre arter med to kjønn. Kalkulatoren forutsetter at kjønnsfordelingen er jevn, altså at det er 50 % sjanse for at et tilfeldig individ i gruppen er en hann. Hos noen arter kan kjønnsfordelingen være ujevn, men kalkulatoren kan likevel gi en viss pekepinn.

I en gruppe på individer er det % sjanse for at begge kjønn er representert.